Wijzigingen van de partneralimentatie regels in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de duur van de alimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De nieuwe wet is alleen van toepassing voor echtscheidingen van en na 1 januari 2021. Als op 1 januari 2021 al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend dan wel de hoogte van de partneralimentatie is vastgesteld, blijft de huidige wet gelden.

Er zijn echter een drietal uitzonderingen op de bovenstaande regel:

  1. Als er sprake is van jonge kinderen (uit het huwelijk voortkomend) dan eindigt het recht op partneralimentatie op het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.
  2. Als op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en degene die alimentatie ontvangt, bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, dan moet de partneralimentatie tot de AOW-leeftijd worden betaald.
  3. Als op de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is op 1 januari 2021 ouder dan 50 jaar, wordt de alimentatieduur beperkt tot 10 jaar.

Nieuwe regels voor partneralimentatie in 2021

Indien er sprake is van schrijnende gevallen, kan de rechter uiteindelijk de duur van de alimentatie bepalen. Het is dus mogelijk dat de rechter van mening is dat in de desbetreffende situatie langer dan 5 jaar alimentatie moet worden betaald. Afwijken van de wettelijke regel blijft ook altijd nog mogelijk indien partijen dit willen overeenkomen.

Wijzigingen in de aftrek van Partneralimentatie

Degene die alimentatie ontvangt, moet deze opgeven als inkomen en betaalt hierover inkomstenbelasting. Degene die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag als kosten voor levensonderhoud voor de ex-partner aftrekken van zijn/haar inkomen. Het belastingvoordeel hiervan kan oplopen tot maximaal 51,75% (2019: bij een inkomen van meer dan € 68.508 (na aftrek alimentatie)).

Wijziging in de aftrek per 01-01-2021. In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat het belastingtarief waartegen alimentatiebetalingen kunnen worden afgetrokken in de komende jaren wordt verlaagd. In 2021 is sprake van een aftrek van maximaal 46% en dit wordt tot in 2023 jaarlijks verlaagd.

Jaartal Maximale aftrek
2021 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Dit leidt ertoe dat de netto-alimentatielast voor mensen met een hoog inkomen in de toekomst zal stijgen.